De jaarrekening van je webshop

 

Een jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een balans, jaarrekening en resultatenrekening. Voor een groot bedrijf is het een verplichting binnen zes maanden na afloop van een boekjaar een jaarverslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Kleine bedrijven hebben deze verplichting niet. Een jaarverslag kan echter ook voor kleinere bedrijven een hele verstandige investering zijn, bijvoorbeeld om klanten en investeerders transparantie over de (financiële) situatie van het bedrijf te geven. Heel belangrijk voor de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid is daarbij, dat het jaarverslag door een objectief persoon wordt gemaakt, een financieel specialist als een accountant bijvoorbeeld. Een boekhouder van Brockbernd kan daarbij een grote hulp en de investering waard zijn. 

Waarom investeren in een jaarverslag?

Een betrouwbaar jaarverslag geeft klanten, investeerders en eventuele aandeelhouders een zeer goed beeld over de financiële omstandigheid van een bedrijf, maar kan daarnaast ook erg interessant zijn voor de gemeente, subsidieverleners, sponsors en overige belangstellenden. Het geeft inzage in de successen, maar ook mislukkingen in uw bedrijf. Dat laatste hoeft niet direct een groot probleem voor uw bedrijf te betekenen, als het maar goed en concreet wordt uitgelegd in het verslag. Met het jaarverslag moet u het vertrouwen van belangstellenden winnen, daarom mag het niet onvolledige of onjuiste informatie geven. Van de hoogte en dieptepunten in een bepaald jaar kunt u overigens ook zelf nog veel leren en in de toekomst andere keuzes maken. Een jaaroverzicht geeft ook veel inzicht over hoe de zaken daadwerkelijk zijn gegaan. Op papier is het toch vaak anders dan hoe men het jaar gevoelsmatig heeft beleefd. Bij een groot bedrijf schept een jaarverslag veel duidelijkheid over de diverse afdelingen. Een kleine onderneming haalt veel informatie uit het jaarverslag over alle afzonderlijke zaken en situaties die zich in het betreffende jaar hebben afgespeeld.

Inhoud jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit twee delen, het jaarverslag en de jaarrekening. De grootte van het verslag hangt vaak samen met de grootte van de onderneming. In het jaarverslag worden de gebeurtenissen (werkmethoden, marketingstrategieën, successen en doelstellingen) van het betreffende jaar genoemd. De jaarrekening is het belangrijkste onderdeel en bevat de balans en verlies- en winstrekening, met een toelichting over de gepresenteerde cijfers. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u alle informatie over de inhoud van het jaarverslag. Voor advies voor het opstellen van een jaarverslag kunt u terecht bij een financieel specialist, bijvoorbeeld een accountant. 

Webshop voor tweens beginnen: Vijf tips voor het laten slagen van je ICT-project

ICT-projecten staan er om bekend dat ze vaak langer en duurder uitvallen dan gepland. Als het gaat om overheidsprojecten, dan is dat al erg genoeg, omdat het dan om publiek geld gaat. Maar als ondernemer wil je natuurlijk helemaal dat je ICT-project goed uitpakt. Je wilt immers je bedrijf naar grotere hoogten brengen en wellicht een nieuw product op de markt brengen. Bovendien staan jouw geld en jouw goede naam op het spel. We geven je vijf tips om jouw ICT-project tot een goed einde te brengen.

Zorg voor deskundige projectleden

  1. Zorg voor deskundige projectleden Veel ICT-projecten lopen vertraging op doordat de juiste persoon niet op de goede plek zit. Zorg er dus voor dat elk lid in je projectteam goed is uitgerust voor zijn taak en dat hij of zij ook voldoende tijd heeft om zich goed in te kunnen zetten. Schroom daarbij ook niet om externe kennis in te huren, als dat echt nodig is. De investering zal zich uiteindelijk ruim terugverdienen. Kijk daarbij ook eens over de grens naar bedrijven zoals Personal Programmer, die developers uit Macedonië aanbieden.

Personal Programmer

Besteed tijd aan projectmanagement

  1. Besteed tijd aan projectmanagement Goed projectmanagement is een vak. Het kost bovendien tijd, die je dan niet kunt besteden aan andere dingen. Maar ook hierbij geldt: de investering betaalt zichzelf terug. Een goede projectmanager kan omgaan met zowel interne als externe belangen en is bovendien proactief en communicatief vaardig. Ook inzicht in de technische kant van het project (zonder dat het natuurlijk nodig is om alle ins en outs te kennen) is onmisbaar.

Doe aan verwachtingsmanagement

  1. Doe aan verwachtingsmanagement Een goed ICT-project staat of valt met heldere eisen en afspraken. Stel dus van tevoren specificaties op en houd je daaraan. Het SMART-principe is een goede leidraad om je doelstellingen vast te leggen. Op het moment dat iedereen weet waarop hij kan rekenen, kun je bovendien goed sturen op het nakomen van de afspraken.

SMART-principe

Betrek de eindgebruikers

  1. Betrek de eindgebruikers De gebruikers zijn uiteindelijk degenen die de voordelen van het systeem moeten inzien. Betrek een of meerdere eindgebruikers dus al vroeg bij het project en geef ze een stem. Op die manier creëer je betrokkenheid, waardoor de implementatie vlotter verloopt en er zo weinig mogelijk onrust in je organisatie komt. Bovendien voorkom je latere aanpassingen (en daarmee extra kosten en tijdsinvesteringen).

Betrek het management

  1. Betrek het management Tijdens en na de implementatie van je nieuwe software of systeem moet er een veranderproces binnen je bedrijf gaan plaatsvinden. Je managers zijn daarbij de aangewezen personen om dit proces vorm te geven en te begeleiden. Verandering van gedragingen en processen kosten nu eenmaal tijd en moeite, maar met een goede begeleiding zijn ze wel degelijk te realiseren.